A fost adoptata ordonanta privind achizitiile publice in domeniile apararii si securitatii

In M.Of. nr. 923 din data de 29 decembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii (denumita in continuare „O.U.G. nr. 114/2011”).

Actul normativ va intra in vigoare incepand cu data de 1 octombrie 2012.

O.U.G. nr. 114/2011 transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrari, de furnizare de bunuri si de prestare de servicii de catre autoritatile sau entitatile contractante in domeniile apararii si securitatii si de modificare a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L216 din 20 august 2009.

O.U.G. nr. 114/2011 cuprinde prevederi speciale in materie, indeosebi cu privire la:

- domeniul de aplicare;
- contractele mixte;
- protectia informatiilor clasificate;
- regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii;
- regulile privind documentatia de atribuire;
- subcontractarea;
- securitatea informatiei;
- securitatea aprovizionarii;
- procedurile de atribuire;
- procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
- modalitatile speciale de atribuire a contractului;
- situatia personala a candidatului sau a ofertantului;
- capacitatea tehnica si/sau profesionala;
- caile de atac;
- dispozitii tranzitorii si finale;
- contraventii si sanctiuni;
- anexele.

Sursa: www.avocat-achizitii-publice.ro

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×