Legislatie

LEGISLATIE LICITATII PUBLICE

Legislatie Licitatii Publice - Legislatia Romaneasca

  • Ordonanta de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 76 din 30.06.2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. OUG 76/2010 a fost publicată în MOF, partea I, nr. 453 din 02.07.2010.
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 72 din 17.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. OUG 72/2009 a fost publicată în MOF nr. 426 din 23.06.2009.
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 569 din 15.05.2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) şi respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Decizia Curţii Constituţionale nr. 569/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 16/07/2008.
  • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Legea 128 din 05.05.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea 128/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 09/05/2007.
  • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 834/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 27/07/2009.
  • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 1337 din 27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 1337/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006.
  • Hotărârea nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Hotărârea nr. 782/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 27/06/2006.
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Legislatie Licitatii Publice-Legislatia Europeana

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×