Legislatie

LEGISLATIE LICITATII PUBLICE

Legislatie Achizitii Publice - Legislatia Romaneasca

O sa va prezentam mai jos o colectie a Legislatiei de Achziitii Publice din Romania din 1991- pana in 2021.

Legislatie Achziitii Publice

 • LEGE Nr 98-2020
  privind achiziţiile publice. Legea nr. 98/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016
 • LEGE Nr 101-2020
  privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Instructiunea nr 1 din 2021
  privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru
  Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021
 • Ordonanta de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 76 din 30.06.2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. OUG 76/2010 a fost publicată în MOF, partea I, nr. 453 din 02.07.2010.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu OUG 72 din 17.06.2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. OUG 72/2009 a fost publicată în MOF nr. 426 din 23.06.2009.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 569 din 15.05.2008 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 281 alin. (1) şi respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Decizia Curţii Constituţionale nr. 569/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 16/07/2008.
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 completată şi modificată cu Legea 128 din 05.05.2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Legea 128/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 09/05/2007.
 • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 834/2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 834/2009 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 27/07/2009.
 • Hotărârea nr. 925/2006 completată şi modificată cu Hotărârea 1337 din 27.09.2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Hotărârea 1337/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 04/10/2006.
 • Hotărârea nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Hotărârea nr. 782/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 27/06/2006.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Legislatie Achizitii Publice-Legislatia Europeana

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×