Consiliul Județean Alba a lansat licitațiile pentru serviciile de publicitate pe anul 2013

Gavel and Law Books

Consiliul Județean Alba. Cinci licitații pentru achiziționarea serviciilor de publicitate privind activitățile desfașurate de Consiliul Județean Alba în domeniul economic, tehnic (executări lucrări drumuri, construcții, alimentari gaze, apă etc.), social, cultural tineret și turism în judetul Alba și acțiunile de interes public desfășurate de instituție au fost anunțate în aceste zile pe SEAP.

Se așteaptă oferte din partea firmelor care oferă aceste servicii în presa scrisă centrală și locală, radio, televiziune și online. Pentru fiecare segment sunt impuse condiții specifice și este alocată o anumită sumă de bani.

*100 de bannere informative cu vizibilitate pe toate paginile site-ului

Pentru producția și difuzarea de bannere informative online, format flash (swf) cu link activ, valoarea estimată a contractului ce se va încheia pe anul 2013 este de 7.500 de lei. Autoritatea contractantă va prelungi durata contractului cu maxim 4 luni pe anul 2014 și cu valoarea maximă de 3.750 de lei potrivit legii (care conține și valoarea posibilelor suplimentări). Condițiile specifice sunt ca site-ul să fie de interes județean și să acopere toate domeniile de activitate: administratie, educatie, cultura, sport, sanatate, stiri, etc. și să aibă un număr minim de 10.000 de vizitatori din judetul Alba, pe ultimele 3 luni (se acceptă documente justificative privind monitorizarea traficului emise de trafic.ro, Google Analytics Official Website, sau orice alte metode edificatoare). Data limită de depunere a ofertelor este 27 mai a.c.

*16 spoturi TV de 30 de secunde și 8 emisiuni de 30 de minute

Pentru crearea, producția și difuzarea de materiale informative prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă audiovizuale (TV), valoarea estimata a contractului ce se va încheia pe anul 2013 este de 8.000 lei, cu posibilitate de prelungire cu maximum 4 luni și cu valoarea maximă de 4.000 de lei. ontractul prevede crearea, producerea și difuzarea de spoturi TV de 30 de secunde și realizarea – difuzarea de emisiuni de 30 de minute. Cerințele specifice în acest caz sunt ca difuzarea spoturilor să se facă în cadrul buletinului de ştiri, iar emisiunile să fie difuzate între orele 17.00 – 22.00. Data limită de depunere a ofertelor este 25 mai a.c.

*60 de spoturi radio de 30 de secunde și 16 emisiuni de 30 de minute

Contractul pentru crearea, producția și difuzarea de materiale informative privind activitățile desfășurate de Consiliul Județean Alba în domeniile de interes public prin intermediul mijloacelor de comunicare în masa audio (Radio) are o valoare estimată de 21.000 de lei și se va încheia pe anul 2013. Autoritatea contractanta va prelungi durata contractului cu maximum 4 luni pe anul 2014 și cu valoarea maximă de 11.200 lei potrivit legii. Serviciile solicitate sunt cele de creare și producere a a 60 de spoturi radio de câte 30 de secunde și difuzarea unui spot de 5 ori pe zi timp de 3 zile. De asemenea se solicită spaţiu de emisiune (timpi de emisie radio) pentru 16 emisiuni de câte 30 de minute. Data limită de depunere a ofertelor este 22 mai a.c.

*Anunțuri alb-negru și color într-un cotidian local

Valoarea estimată a contractului pentru difuzare de anunțuri publicitare, anunțuri pentru licitații, informații de interes public, anunțuri privind acțiunile organizate de administrația județeană prin presa scrisă (cotidian local), este de 29.500 lei. Contract se va încheia pe anul 2013, cu posibilitate de prelungire de maximum 4 luni pe anul 2014 și cu valoarea maximă de 14.800 lei pentru această perioadă. Condițiile specifice sunt ca ofertantul să aibă un tiraj mediu difuzat pe ediție de minimum 14.000 de exemplare, certificat împreună cu informațiile depre aria de difuzare, profil, public țintă, pentru o perioadă de minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, de către o entitate independentă (în cazul în care cotidianul nu este auditat, se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind tirajul, însoțită de documente financiar-contabile justificative privind tirajul înregistrat în ultimele 3 luni calendaristice). Data limită de depunere a ofertelor este 21 mai a.c.

*Mică și mare publicitate într-un cotidian central

Pentru difuzarea de anunturi publicitare, anunturi pentru licitatii, informatii de interes public, anunturi privind actiunile organizate de administratia județeană prin presa scrisa (într-un cotidian central) valoarea estimată a contractului ce se va încheia pe anul 2013 este de 3.300 de lei. Durata contractului se va putea prelungi cu maximum 4 luni pe anul 2014 valoarea poate fi suplimentată cu maxum 1.500 de lei. Ofertanții trebuie să certifice printr-un document emis de o instituție autorizată sau printr-o declarație pe proprie răspundere că a avut un tiraj mediu difuzat pe ediție înultimele 3 luni de minimum 15.000 de exemplare. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 22 mai a.c.

Sursa: http://www.ziarulunirea.ro

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×