Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic este oferta stabilita ca fiind castigatoare acesta intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.

I. Ofertant
Oricare operator economic care a depus o oferta.

II. Oferta (de baza)
Actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

III. Oferta admisibila
Oferta care nu este inacceptabila sau neconforma si care poate deveni oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

IV. Oferta alternativa
Varianta de oferta depusa de catre un ofertant care a carei propunere tehnica difera de cea inclusa intr-o oferta de baza dar care trebuie sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini, precum si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.

V. Oferta inacceptabila
Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se in anumite situatii, expres prevazute:

 • au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;
 • nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.
 • ca fost depusa de un ofertant care nu indeplineşte cerintele minime de calificare;
 • a fost depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
 • constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:
 • in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
 • respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
 • nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii
 • pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
 • oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat.

VI. Oferta neadecvata
Reprezinta oferta care este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputand in mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei.

VII. Oferta neconforma
Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se in anumite situatii, expres prevazute:

 1. nu satisface cerintele caietului de sarcini;
 2. contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
 3. contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.
 4. in cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.

Daca ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma.

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art. 80 alin. (2).

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

VIII. Oferta necorespunzatoare
Oferta irelevanta in raport cu obiectul contractului.

IX. Oferta orientativa
Oferta depusa de catre un operator economic cu scopul de a fi admis in sistem., dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia.

Daca ai înțeles clar definițiile și implicațiile acestor termeni, vei putea aborda cu succes procesul de achiziție publică SEAP, vei fi în măsură să faci oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Oferta câștigătoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic cea care obține cel mai mare punctaj, rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare, în care se iau în considerare ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.

Asigură-te că îți pregătești oferta în mod corespunzător, ținând cont de cerințele și criteriile de evaluare specifice, pentru a-ți crește șansele de a fi selectat ca ofertant câștigător.

Echipa noastră de consultanți este pregătită să vă ofere suportul necesar și să vă însoțească pe parcursul tuturor etapelor în cadrul SEAP . Suntem aici pentru a răspunde întrebărilor dvs. despre oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic și pentru a vă ghida în toate procedurile necesare. Nu ezitați să ne contactați pentru a beneficia de expertiza noastră în achizițiile publice.

Pentru mai multe informații și pentru a iniția colaborarea, vă invităm să dați Click aici!

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×