Peste 10000 de instituţii publice s-au înregistrat în Sistemul Electronic Naţional (SEN)

10350 de instituţii publice s-au înregistrat în Sistemul Electronic Naţional (SEN) din luna februarie, când erau 800, până la 13 octombrie 2009.

Este o creştere semnificativă, doar în intervalul august – octombrie s-au înscris 4491 de instituţii. Acest ritm de înregistrare în sistem ne dă dreptul să estimăm că în primele luni ale anului 2010 toate instituţiile publice din România se vor regăsi în SEN, astfel realizând primul centralizator naţional al tuturor instituţiilor publice din ţara noastră”, a declarat ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, Gabriel Sandu.

Din totalul de 10350 de instituţii publice înscrise în prezent judeţul Suceava ocupă primul loc cu un număr de 789 de instituţii înregistrate, urmat de judeţul Bihor cu 507 de instituţii şi judeţul Dolj cu 482 de instituţii.

Prin Hotărârea nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional s-a modificat Anexa nr. 1 din H.G. 1085/2003, anexă ce cuprinde lista instituţiilor publice care au obligativitatea de a se înregistra în SEN, de a pune la dispoziţie datele de contact, precum şi formularele administrative pe care le utilizează în relaţia cu cetăţenii. Astfel, toate instituţiile şi autorităţile administraţiei publice din România au obligativitatea legală de a utiliza proceduri electronice pentru furnizarea serviciilor şi informaţiilor publice prin SEN.

Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale dezvoltă şi operează Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), fiind responsabilă de asigurarea suportului tehnic destinat aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în condiţii de transparenţă, egalitate de tratament şi concurenţă reală impuse prin cadrul legislativ naţional.

De la începutul anului prin utilizarea SEAP s-au economisit pentru bugetul de stat aproximativ 4 mld lei ceea ce reprezintă un procent de 23,13% din valoarea estimată la iniţierea procedurilor de achiziţii publice. Până în prezent, pe www.e-licitatie.ro s-au înscris 11.468 de autorităţi contractante şi 20.026 de ofertanţi. În sistem sunt tranzacţionate 145.631 de categorii de produse.

De asemenea, de la 1 ianuarie 2009, în catalogul electronic au fost publicate şi atribuite 253.997 de cumpărări directe, iar diferenţa dintre preţul de catalog al produselor, lucrărilor şi serviciilor şi valoarea atribuită a acestora prin intermediul www.e-licitatie.ro a fost de 5.051.434, 49 lei.

Conform datelor extrase din sistem, de la începutul anului 2009 până la data de 12 octombrie, 10.564 de proceduri de achiziţii publice au fost atribuite exclusiv prin mijloace electronice pentru care s-au realizat economii de 704.651.507,84 lei şi 15.723 de proceduri s-au atribuit offline pentru care s-au realizat economii în valoare de 3.323.403.656,41 lei.

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×