Proiect de lege – modificari in legislatia de achizitii publice

 

 

legislatie2

Potrivit noului proiect a modificarii legislatiei in domeniul achizitiilor publice care se afla inca pe masa de aprobare, vor fi limitate cerintele legate de valoarea minima a contractelor ce demonstreaza experienta similara.

Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HG nr. 925/2006 si tabelul comparativ cu articolele existente versus propunerile de modificari au fost publicate cu cateva zile in urma pe site-ul ANRMAP.

Cele mai importante propuneri de modificari:

Noutati legate de publicarea programului anual al achizitiilor publice, elaborat de autoritatile contractante:
- autoritatea contractanta isi definitiveaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor obiective de produse/servicii/lucrari
- Autoritatea contractanta publica programul anual al achizitiilor publice, in format electronic in SEAP, in termen de maximum 10 zile de la aprobarea/rectificarea bugetului propriu.

Modificarea perioadei pentru care este posibila prelungirea unui contract:
Art. 6 alin. (3), lit. d) prelungirea contractului initial nu poate depasi data de 30 aprilie a anului urmator incheierii contractului.

Modificari care au la baza motivatia: "Evitarea formularii de cerinte de calificare care ar putea ingradi accesul operatorilor economici":

Astfel, pentru demonstrarea experientei similare, cerintele unei autoritati contractante sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului daca:

a1) suma valorilor/cantitatilor de produse furnizate/lucrari executate la nivelul unui singur contract, incluse in documentul prezentat de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare sa fie mai mare decat 50% din valoarea/cantitatea de produse/lucrari ce vor fi furnizate/executate in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
a2) suma valorilor/cantitatilor de servicii prestate la nivelul unui singur contract, incluse in documentul prezentat de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare sa fie mai mare decat 70% din valoarea/cantitatea de servicii ce vor fi prestate  in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit;
a3) solicitarea unei experiente similare aferente activitatilor ce au o pondere/valoare mai mica de 10% din valoarea estimata a contractului ce urmeaza sa fie atribuit;

- Precum si daca se cere demonstrarea unui nivel minim al indicatorilor financiari „lichiditate generala” si „solvabilitate”.

 

O alta noutate propusa este:

(2) Autoritatea contractanta nu poate impune indeplinirea cerintei privind experienta similara prin prezentarea unui contract care sa inglobeze toate activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit, inclusiv atunci cand obiectul acestuia presupune orice combinaie de furnizare de produse/prestare de servicii/executie de lucrari.

Referitor la declaratia pe propria raspundere pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, pe care ofertantii au dreptul sa o depuna, se arata ca:

(4) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la  art. 176  din ordonanta de urgenta, ofertantul prezinta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.
... fiind eliminata continuarea acestei prevederi, si anume:
"Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea."
Motivatia eliminarii: Pentru simplificarea modului de elaborare si prezentare a ofertei si pentru a eficientiza activitatea de evaluare a ofertelor, precum si modalitatea de depunere a documentelor de calificare de catre ofertanti.

In schimb, au fost introduse doua articole noi: Art. 11 alin. (41) si (42) – noi

(41) Daca autoritatea contractanta solicita informatiile prevazute la art. 188 alin. (2), lit. d) si art.188 alin. (3), lit. c) din ordonanta de urgenta, la nivelul declaratiei pe proprie raspundere prevazuta la alin. (4) ofertantul mentioneaza, dupa caz, numele personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului.
(42) La nivelul declaratiei pe proprie raspundere prevazuta la alin. (4) ofertantul mentioneaza, daca este cazul, numele si datele de identificare ale subcontractantului/subcontractantilor si/sau tertului sustinator/tertilor sustinatori.

Motivatia introducerii: Pentru a elimina situatiile de avantajare a operatorilor economici care prezinta initial declaratia pe proprie raspundere fara a avea identificati expertii implicati in derularea contractului si fara a mentiona subcontractantii/asociatii/tertii, cu atat mai mult cu cat autoritatea contractanta trebuie sa publice numele acestora, in conformitate cu prevederile art. 692 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

A mai fost introdusa Reglementarea expresa a situatiei in care pot fi luate in considerare anumite autorizatii/atestate/certificare ale subcontractantilor.

Art. 11 alin. (8) - nou

(8) Autoritatea contractanta ia in considerare atestatele/autorizatiile/certificatele prezentate de subcontractanti, necesare derularii anumitor activitati din cadrul contractului de achizitie publica de servicii/lucrari, daca subcontractantul/subcontractantii executa/presteaza in totalitate lucrarile/serviciile pentru care se solicita respectivele atestate/autorizatii/certificate.

- Precum si modificarea articolului care reglementeaza sustinerea unui tert, eliminand prevederea potrivit careia tertul va se angajeaza sa indeplineasca integral contractul.

 

Sursa: euractiv.ro

 

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×