Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil

Primaria Orasului Mizil, a publicat in data de 26.06.2018 o licitatie pentru servicii de proiectare pentru faza proiect tehnic, detalii de execuție, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor si asitenta tehnica pe perioda de executie a lucrarilor pentru „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil”

Data licitatiei va fi 12.07.2018, iar documentatiile pot fi depuse pana la data de 11.07.2018.

Ca si criterii de atribuire, organizatorul licitatiei alege pretul cel mai scazut, valoarea estimata 266.700 RON.

Obiectul prezentei proceduri de achizitie il constituie achizitionarea de servicii de proiectare faza proiect tehnic, detalii de executie, documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii (P.T.+D.E+D.T.A.C.+D.A.A.+D.T.O.E.), verificarea proiectului tehnic, precum si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru perioada de executie a lucrarilor inclusiv participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, in cadrul proiectului pentru: „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic „Tase Dumitrescu” Mizil”.Atentie:
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10
Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute la art. 160, alin. 2 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017 este cu 5 zile inainte de depunerea ofertelor

Licitatia.ro monitorizeaza peste 2.000 de surse precum: SEAP/SICAP, Monitorul Oficial, Bursa Romana de Marfuri, Licitatiile cu Fonduri Europene, Presa Nationala, paginile web ale primariilor si institutiilor publice, TED, Licitatii Private, etc, si trimitem alerte cu licitatiile atent selectate pe pe domenii de activitate.

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×