Referat de necesitate. Ce este un referat de necesitate si cum il scriem corect

Referat de necesitate este unul dintre pasii fara de care nu poate avea loc o procedura de achizitie publica in SEAP.

Referatul de necesitate este fundatia unui proces de achizitie publica. Prin acesta se justifica serviciile sau bunurile ce urmeaza a fi achizitionate.

Acesta se redacteaza in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator.

Mai exact planificarea se face in anul "X" pentru anul "X+1".

In momentul initierii procesului de planificare a portofoliului proceselor de achizitii publice se completeaza in formularul-cadru informatiile disponibile in legatura cu acestea.

Referat de necesitate idispensabil si foarte importan, fiecare autritate contractanta nu trebuie sa omita sa justifice achiziitiile publice.

Lege nr 98/2016 Art 2, alin 2 litera b si c

"In aplicarea prezentelor norme metodologice, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat în domeniul achizitiilor publice, are următoarele atributii principale:

b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;"

Pentru Completarea referatului de necesitate la nivelul compartimentului de specialitate beneficiar al achiziţiei se iau în considerare informatii despre stabilirea tipului de contract, a valorii estimate si a procedurii de atribuire.

Dupa redactarea acestuia se poate face o evaluare si se poate stabili un termen limita pana la care sa se faca achizitia publica.


Pentru redactare va rugam sa consultai si model referat de necesitate conform legii nr.8/2016 actualizat, preluat de pe site-ul Guvernului Romaniei Agentia Pentru Achizitii Publice.

Pentru mai multe informatii nu ezitati sa ne Contactati!

Blogul LicitatiiSEAP.ro ofera Informatii
Utile cu si despre SEAP/SICAP

(P) Ai nevoie de cont pe SEAP, sau de reinnoire certificat SEAP? Intra pe site-ul : LicitatiiSicap.ro.

(P) Nu ai timp pentru a cauta licitatiile publice? Apeleaza la serviciile de monitorizare licitatii oferite de Licitatia.ro.

Ioana SRL / Tg. Mures, str. Arany Janos nr.13/2 / Jud. Mures, Romania / Telefon Mobil: +40 771 776 766 / web design by Dow Media

×